Teori

Skriva nano på tiopotensform

Prefixet nano står för miljarddel, vilket är 10-910^{\text{-} 9}tiopotensform. Det går alltså bra att ersätta prefixet nano med potensen 10-9.10^{\text{-} 9}. T.ex. är 55 nanometer lika mycket som 510-95 \cdot 10^{\text{-} 9} meter.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}