Teori

Skriv negativt tal som produkt av positivt och negativt tal

Ett negativt tal kan delas upp till en produkt av ett positivt och ett negativt tal. Exempelvis kan talet -15\text{-}15 skrivas som -15=-35=3(-5). \text{-} 15 = \text{-} 3 \cdot 5=3\cdot (\text{-} 5). Det spelar ingen roll vilken faktor som är positiv och vilken som är negativ. Vi hade lika gärna kunnat skriva -15=(-3)5\text{-} 15 = (\text{-} 3)\cdot 5 som alltså är ekvivalent.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}