Teori

$(\text{-} a)b

\text{-} ab$ = Produkten av en negativ och en positiv faktor blir negativ, t.ex. (-5)3=-53=-15. (\text{-} 5)\cdot 3=\text{-} 5\cdot 3=\text{-} 15.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}