Teori

Produkten av två negativa tal

Om två negativa tal multipliceras blir produkten positiv. Man kan alltså plocka bort minustecknen i faktorerna utan att värdet förändras, t.ex: -4(-2)=42. \text{-} 4\cdot (\text{-} 2)=4\cdot 2.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}