Teori

Multiplicera med negativt tal & vänd olikhet

När man multiplicerar leden i en olikhet med ett negativt tal måste man vända på olikhetstecknet för att olikheten fortfarande ska stämma. Multipliceras exempelvis -3<4\text{-}3< 4 med -2\text{-} 2 får man 6>-8. 6 >\text{-} 8. Olikhetstecknet har vänts vilket ger en korrekt olikhet. 6 är ju större än -8\text{-}8.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}