Teori

Multiplicera tal med -1

Multipliceras -1\text{-} 1 med ett positivt tal byter det tecken, eftersom produkten av ett negativt och ett positivt tal är negativ: -13=-3. \text{-} 1\cdot 3=\text{-} 3.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}