Teori

$ab^{\text{-} c}

\dfrac{a}{b^c}$= Det här är en kombination av två räkneregler. Genom att byta tecken på exponenten kan man bilda ett bråk, och faktorn framför kan sedan flyttas upp i täljaren, t.ex. 38-5=3185=385. 3\cdot 8^{\text{-}5}=3\cdot\dfrac{1}{8^5}=\dfrac{3}{8^5}.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}