Teori

$a

1\cdot a=Mankanalltid[[MultiplikationWordlistmultiplicera]]etttalellerett[[AlgebraisktuttryckWordlistuttryck]]medfaktorn= Man kan alltid [[Multiplikation *Wordlist*|multiplicera]] ett tal eller ett [[Algebraiskt uttryck *Wordlist*|uttryck]] med faktorn 1$ utan att förändra dess värde, t.ex. 9=19. 9=1\cdot 9.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}