Teori

$a

a\cdot1=Mankanalltid[[MultiplikationWordlistmultiplicera]]etttalellerett[[AlgebraisktuttryckWordlistuttryck]]med= Man kan alltid [[Multiplikation *Wordlist*|multiplicera]] ett tal eller ett [[Algebraiskt uttryck *Wordlist*|uttryck]] med 1$ utan att förändra dess värde. T.ex. gäller 9=91. 9=9\cdot 1.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}