Teori

$\dfrac{a\cdot b}{c}

\dfrac{a}{c}\cdot b$= Om täljaren i ett bråk är en produkt kan en av faktorerna sättas efter bråket, t.ex. 342=324. \dfrac{3\cdot 4}{2} = \dfrac{3}{2}\cdot 4.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}