Teori

$\dfrac{a\cdot b}{c}

a\cdot \dfrac{b}{c}$= Om täljaren i ett bråk är en produkt kan en av faktorerna sättas före bråket, t.ex. 532=532. \dfrac{5\cdot 3}{2} =5\cdot \dfrac{3}{2}.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}