Teori

$\dfrac{a}{b}

\dfrac{1}{b}\cdot a=Ta¨ljareniettbra˚kkansa¨ttasefterbra˚ketgenomattbrytaut= Täljaren i ett bråk kan sättas efter bråket genom att bryta ut 1$ i täljaren, t.ex. 53=153=135. \dfrac{5}{3}=\dfrac{1\cdot 5}{3}=\dfrac{1}{3}\cdot 5.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}