Teori

Skriva milli på tiopotensform

Prefixet milli står för tusendel, vilket är 10-310^{\text{-} 3}tiopotensform. Det går alltså bra att ersätta prefixet milli med potensen 10-3.10^{\text{-} 3}. T.ex. är 55 millimeter lika mycket som 510-35 \cdot 10^{\text{-} 3} meter.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}