Teori

Skriva 10-610^{\text{-} 6} med prefixet mikro


En miljondel kan skrivas på tiopotensform som 10-6.10^{\text{-} 6}. Prefixet mikro står just för miljondel. Tiopotensen 10-610^{\text{-} 6} kan därför bytas ut mot prefixet mikro. T.ex. är 310-63 \cdot 10^{\text{-} 6} meter lika mycket som 33 mikrometer.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}