Teori

Multiplicera in koefficient

När en parentes multipliceras med en koefficient som t.ex. 5(x+2),5(x+2), kan man skriva om detta uttryck genom att multiplicera in koefficienten i parentesen. Koefficienten ska då multipliceras med samtliga termer inuti parentesen. 5(x+2)=5x+52 5(x+2)=5\cdot x+ 5\cdot 2

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}