Teori

Minsta gemensamma nämnare

Genom att förlänga eller förkorta bråk kan vi skapa gemensamma nämnare mellan två eller flera bråk. Som exempel visar vi hur bråken 13\frac{1}{3} och 12\frac{1}{2} kan förlängas.

Bråk ×2\times 2 ×3\times 3 ×4\times 4 ×5\times 5 ×6\times 6
13\dfrac 1 3 26\dfrac 2 6 39\dfrac 3 9 412\dfrac 4 {12} 515\dfrac 5 {15} 618\dfrac 6 {18}
12\dfrac 1 2 24\dfrac 2 4 36\dfrac 3 6 48\dfrac 4 {8} 510\dfrac 5 {10} 612\dfrac 6 {12}

Båda bråk kan få nämnarna 6 och 12, så dessa är två av bråkens gemensamma nämnare. MGN är helt enkelt den minsta gemensamma nämnaren, dvs. 6 i det här fallet. Ibland är det inte lätt att hitta den minsta gemensamma nämnaren. Om man ändå vill skapa en gemensamma nämnare kan man förlänga bråkens med varandras nämnare.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}