Teori

$\log_{b}(1)

0== \log_b(1)a¨rden[[ExponentWordlistexponent]]manskasa¨ttapa˚[[LogaritmWordlistlogaritmens]]bas är den [[Exponent *Wordlist*|exponent]] man ska sätta på [[Logaritm *Wordlist*|logaritmens]] bas bfo¨rattpotensensva¨rdeskabli för att potensens värde ska bli 1.Eftersomt.ex.. Eftersom t.ex. 3^0och och 19^0a¨rlikamed är lika med 1$ är log3(1)=0ochlog19(1)=0. \log_3(1) = 0 \quad \text{och} \quad \log_{19}(1) = 0.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}