Teori

$ {b}^{\log_{b}(a)}

a =Uttrycket= Uttrycket \log_b(a)a¨rden[[ExponentWordlistexponent]]manskasa¨ttapa˚ är den [[Exponent *Wordlist*|exponent]] man ska sätta på bfo¨rattpotensenskabli för att potensen ska bli a.Sa¨ttermanexempelvis. Sätter man exempelvis \log_2(8)somexponentpa˚ som exponent på 2fa˚rman får man 8buppho¨jttill"och" upphöjt till" och "\log_b"tarutvarandraochregelnga¨llerfo¨rallapositiva" tar ut varandra och regeln gäller för alla '''positiva''' a$.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}