Teori

$\log_b(b)

1 == \log_b(b)angerden[[ExponentWordlistexponent]]manskasa¨ttapa˚basen anger den [[Exponent *Wordlist*|exponent]] man ska sätta på basen bfo¨rattpotensensva¨rdeskabli för att potensens värde ska bli b.Eftersom. Eftersom b^{{\color{#0000FF}{1}}}=bblir blir \log_b(b)={\color{#0000FF}{1}},1.$

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}