Teori

$a

\ln\left(e^a\right)=Uttrycket[[Rules:Grundla¨ggandesambandfo¨rnaturligalogaritmen= Uttrycket [[Rules:Grundläggande samband för naturliga logaritmen|\ln\left(e^a\right)kanfo¨renklastill kan förenklas till a]].Mendettaga¨llera¨vena˚tandraha˚llet,dvs.etttalkanalltidskrivassomden[[NaturligalogaritmenWordlistnaturligalogaritmen]]avenpotensmedbas]]. Men detta gäller även åt andra hållet, dvs. ett tal kan alltid skrivas som den [[Naturliga logaritmen *Wordlist*|naturliga logaritmen]] av en potens med bas e$, exempelvis 4=ln(e4)eller2.318=ln(e2.318). {\color{#0000FF}{4}}=\ln\left(e^{{\color{#0000FF}{4}}}\right) \quad \text{eller} \quad {\color{#0000FF}{2.318}}=\ln\left(e^{{\color{#0000FF}{2.318}}}\right).

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}