Teori

$\lg(10)

1=Bera¨knas= Beräknas \lg(10),alltsa˚[[TiologaritmWordlisttiologaritmen]]avtio,fa˚rmandenexponentsombasen alltså [[Tiologaritm *Wordlist*|tiologaritmen]] av tio, får man den exponent som basen 10skauppho¨jastillfo¨ratt[[PotensWordlistpotensens]]va¨rdeskabli ska upphöjas till för att [[Potens *Wordlist*|potensens]] värde ska bli 10.Eftersom Eftersom 10^1a¨rlikamed är lika med 10ma˚stealltsa˚ måste alltså \lg(10)=1$.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}