Teori

$\lg(1)

0== \lg(1)a¨rdettalmanskasa¨ttasom[[ExponentWordlistexponent]]pa˚ är det tal man ska sätta som [[Exponent *Wordlist*|exponent]] på 10fo¨rattpotensensva¨rdeskabli för att potensens värde ska bli 1.Eftersom. Eftersom 10^0a¨rlikamed är lika med 1$ är lg(1)=0. \lg(1)=0.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}