Teori

Logaritmera olikhet

Man kan logaritmera båda sidor i en olikhet utan att bryta den, exempelvis 10x<5lg(10x)<lg(5). 10^x<5 \quad \Leftrightarrow \quad \lg(10^x)<\lg(5). Man kan enbart logaritmera positiva tal vilket innebär att en olikhet endast kan logaritmeras om både vänster- och högerled är positiva.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}