Teori

$10^{\lg(a)}

a=Bera¨knas= Beräknas \lg(a)fa˚rmanden[[ExponentWordlistexponent]]manskasa¨ttapa˚basen får man den [[Exponent *Wordlist*|exponent]] man ska sätta på basen 10fo¨rattpotensensva¨rdeskabliargumentet för att potensens värde ska bli argumentet a.Sa¨ttermanexempelvis. Sätter man exempelvis \lg(100)somexponentpa˚ som exponent på 10ma˚stepotensensva¨rdebli måste potensens värde bli 100a.Manbrukarsa¨gaatt" Man brukar säga att "10uppho¨jttill"och" upphöjt till" och "\lg$" tar ut varandra.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}