Teori

$\lg\left(10^a\right)

a=Bera¨knas= Beräknas \lg\left(10^a\right)fa˚rmanden[[ExponentWordlistexponent]]manskasa¨ttapa˚basen får man den [[Exponent *Wordlist*|exponent]] man ska sätta på basen 10fo¨rattpotensensva¨rdeskabli för att potensens värde ska bli 10^a.Manbera¨knardet. Man beräknar det xsomgo¨ratt som gör att 10^x=10^aOmmanexempelvisbera¨knarlogaritmenav Om man exempelvis beräknar logaritmen av 10^2blirva¨rdet blir värdet 210uppho¨jttill"och" upphöjt till" och "\lg$" tar ut varandra.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}