Teori

Ersätt 1000 med prefixet kilo

Talet 1000 kan ersättas med prefixet "kilo", som står för "tusen". Därför kan tusen gram skrivas som ett kilogram, 4200042\, 000 meter är 4242 kilometer osv. 15000 meter=15 kilometer 15\,000 \text{ meter}= 15 \text{ kilometer}

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}