Teori

$\dfrac{a}{b}\cdot b

a$ = Multiplikation och division är motsatser, så om ett tal både divideras och multipliceras med samma sak tar operationerna ut varandra, t.ex. 533=5. \dfrac 5 3\cdot 3 =5.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}