Teori

Förkorta bråk till

Multiplikation och division är varandras motsatser. Ett tal som har multiplicerats och sedan dividerats med samma tal kan alltså förenklas tillbaka: 355=3. \dfrac{3\cdot 5} 5=3. Det vi gör här är att vi förkortar bråket med 5 och får 31,\frac{3}{1}, vilket är samma sak som 3. Bråkets värde har då inte förändrats.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}