Teori

$\dfrac{a}{b^c}

ab^{\text{-} c}$= Det här är en kombination av två räkneregler. Först flyttas täljaren ned framför bråket och sedan skrivs bråket om genom att exponenten byter tecken, t.ex. 593=5193=59-3. \dfrac{5}{9^3}=5\cdot\dfrac{1}{9^3}=5\cdot9^{\text{-} 3}.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}