Teori

$\dfrac{a}{b}\cdot b

a$= Multiplikation och division är varandras motsatser. Om ett tal divideras och multipliceras med samma sak förändras inte värdet då beräkningarna tar ut varandra, exempelvis 822=8. \dfrac{8}{2}\cdot 2=8.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}