Teori

Faktorisera med kvadreringsreglerna

Uttryck på formen a2+2ab+b2a^2 + 2ab + b^2 eller a22ab+b2a^2 - 2ab + b^2 kan faktoriseras genom att använda kvadreringsreglerna "baklänges": a2+2ab+b2=(a+b)2  eller  a22ab+b2=(ab)2. a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2 \;\, \text{eller} \;\, a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2. Exempelvis kan uttrycket x210x+25x^2-10x+25 skrivas som x22x5+52,x^2-2\cdot x \cdot 5+5^2, vilket kan uttryckas som kvadraten av en differens: x22x5+52=(x5)2. x^2-2\cdot x \cdot 5+5^2=(x-5)^2.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}