Teori

$a^0

1$= Ett tal som upphöjs till 0 har värdet 1. Detta gäller för alla tal utom 0. Exempelvis är 90=1. 9^0 = 1.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}