Teori

$b\cdot \dfrac{a}{b}

a$= Multiplikation och division är varandras motsatser. Om ett tal multipliceras och divideras med samma sak förändras inte värdet då beräkningarna tar ut varandra, exempelvis 282=8. 2\cdot \dfrac{8}{2}=8.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}