Teori

Korsmultiplicera

När två bråk står lika med varandra kan man skriva om ekvationen genom att korsmultiplicera. Detta innebär att täljaren i VL\text{VL} multipliceras med nämnaren i HL\text{HL} och vice versa: 3x2=543x4=25. \dfrac{3x}{2}=\dfrac{5}{4} \quad \Leftrightarrow \quad 3x\cdot 4=2\cdot 5.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}