Teori

Absolutbelopp vid multiplikation på polär form

När två komplexa tal skrivna på polär form multipliceras får man produktens absolutbelopp genom att multiplicera faktorernas absolutbelopp. Om man t.ex. vet att z1=4|z_1|=4 och z2=6|z_2|=6 får man z1z2=46=24. \left| z_1\cdot z_2 \right|=4\cdot 6=24.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}