Teori

Absolutbelopp vid division på polär form

När ett komplext tal skrivet på polär form divideras med ett annat komplext tal får man kvotens absolutbelopp genom att dividera täljarens absolutbelopp med nämnarens absolutbelopp. Om man t.ex. vet att z1=8|z_1|=8 och z2=2|z_2|=2 får man z1z2=82=4. \left| \frac{z_1}{z_2} \right|=\frac{8}{2}=4.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}