Teori

Summa av argument på polär form

Om man adderar argument för komplexa tal, arg(z1)+arg(z2),\arg(z_1) + \arg(z_2), går det lika bra att beräkna argumentet för produkten av talen, arg(z1z2),\arg(z_1 z_2), vilket ibland kan vara lättare. Man får t.ex. likheten arg(53i)+arg(5+3i)=arg((53i)(5+3i)). \arg(5-3i) + \arg(5 + 3i) = \arg\left( (5-3i)(5+3i) \right).

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}