Teori

Differens mellan argument på polär form

Om man subtraherar argumentet för ett komplexa tal från det för ett annat komplext tal, arg(z1)arg(z2),\arg(z_1) - \arg(z_2), går det lika bra att beräkna argumentet för kvoten mellan det första och det andra talet, arg(z1z2),\arg(z_1 z_2), vilket ibland kan vara lättare. Man får t.ex. likheten arg(259i)arg(5+3i)=arg(259i5+3i). \arg(25-9i) - \arg(5 + 3i) = \arg\left( \dfrac{25-9i}{5+3i} \right).

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}