Teori

Skriva centi på tiopotensform

Prefixet "centi" står för "hundradelar". Därför är en centimeter lika mycket som en hundradels meter, fyra centiliter är fyra hundradelar av en liter osv. En hundradel skrivs på tiopotensform som 10-2,10^{\text{-}2},55 centimeter kan t.ex. skrivas om på följande sätt. 5centimeter=510-2 meter 5 \text{centimeter} = 5 \cdot 10^{\text{-}2} \text{ meter}

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}