Teori

Skriva hundradel med prefixet centi

Prefixet centi står för hundradelar, vilket innebär att man kan byta ut bråket 1100\frac{1}{100} med prefixet centi. Tre hundradelars meter kan t.ex. skrivas om som tre centimeter: 31100 meter=3 centimeter. 3\cdot \dfrac{1}{100} \text{ meter} = 3 \text{ centimeter.}

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}