Teori

Primitiv funktion till akxC\dfrac{a^{kx}}{C}

För att bestämma en primitiv funktion till akxC\frac{a^{kx}}{C} dividerar man med kln(a).k\cdot \ln(a). Detta är samma regel som när man bestämmer en primitiv funktion till Cakx,C\cdot a^{kx}, eftersom man kan se 1C\frac{1}{C} som en koefficient till akx.a^{kx}. Det betyder t.ex. att D-1(610x13)=610x1310ln(6). D ^{\text{-}1}\left(\dfrac{6^{10x}}{13}\right)=\dfrac{6^{10x}}{13\cdot10\cdot\ln(6)}.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}