Teori

Primitiv funktion till CakxC\cdot a^{kx}

När man bestämmer en primitiv funktion till CakxC\cdot a^{kx} dividerar man med produkten av kk och ln(a).\ln(a). T.ex. är D-1(958x)=958x8ln(5). D ^{\text{-}1}\left(9\cdot 5^{8x}\right)=\dfrac{9\cdot 5^{8x}}{8\cdot\ln(5)}. Detta kommer från att när man deriverar CakxC\cdot a^{kx} multiplicerar man med kln(a).k\cdot\ln(a).När man bestämmer en primitiv funktion måste man därför istället dividera med detta.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}