Teori

Primitiv funktion till CaxC\cdot a^x

När man bestämmer en primitiv funktion till axa^x dividerar man med ln(a).\ln(a). När man har en koefficient CC framför potensen gör man samma sak — koefficenten påverkas inte. Det betyder t.ex. att D-1(72x)=72xln(2). D ^{\text{-}1}\left(7\cdot 2^x\right)=\dfrac{7 \cdot 2^x}{\ln(2)}.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}