Teori

Primitiv funktion till akxa^{kx}

För att hitta en primitiv funktion till en akxa^{kx} dividerar man akxa^{kx} med produkten av kk och ln(a).\ln(a). T.ex. är D-1(43x)=43x3ln(4). D ^{\text{-}1}\left(4^{3x}\right)=\dfrac{4^{3x}}{3\cdot \ln(4)}. Detta kommer från att när man deriverar akxa^{kx} multiplicerar man med kln(a).k\cdot\ln(a). När man bestämmer en primitiv funktion måste man därför istället dividera med detta.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}