Teori

(a±c,b±d)=(a,b)±(c,d)(a \pm c,b \pm d)=(a,b)\pm(c,d)

När två eller flera vektorer adderas och/eller subtraheras beräknas resultantens koordinater genom att lägga ihop xx- och yy-koordinater på samma sätt som vektorerna läggs ihop, t.ex. (2,4)+(6,0)(8,3)=(2+48,4+03)=(-2,1). (2,4)+(6,0)-(8,3)=(2+4-8,4+0-3)=(\text{-}2,1).

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}