Teori

Lägg till noll

Ett tal minus sig självt blir noll. Vi kan alltså lägga till bbb-b till vilket tal som helst utan att ändra värdet. Exempelvis kan 33 skrivas om som 3+553+5-5. Så länge man adderar och subtraherar samma tal förblir värdet 33.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}