Regel

Tangensvärdet för en negativ vinkel

Tangensvärdet för en negativ vinkel är samma som tangensvärdet för motsvarande positiva vinkel, men med omvänt tecken.

tan(-v)=-tan(v)\tan(\text{-} v)=\text{-}\tan(v)

För att visa detta kan man använda att tangens kan beräknas med hjälp av kvoten mellan sinus och cosinus.
tan(-v)=sin(-v)cos(-v)\tan(\text{-} v)=\dfrac{\sin(\text{-} v)}{\cos(\text{-} v)}
tan(-v)=-sin(v)cos(-v)\tan(\text{-} v)=\dfrac{\text{-}\sin(v)}{\cos(\text{-} v)}
tan(-v)=-sin(v)cos(v)\tan(\text{-} v)=\dfrac{\text{-}\sin(v)}{\cos(v)}
tan(-v)=-sin(v)cos(v)\tan(\text{-} v)=\text{-}\dfrac{\sin(v)}{\cos(v)}
tan(-v)=-tan(v)\tan(\text{-} v)=\text{-}\tan(v)

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}