Regel

Begränsningsarea pyramid

En pyramid har begränsningsarean 2bs+b22bs+b^2 där ss står för sträckan från pyramidens topp till mitten av basens kant och bb är basens sidlängd.

Begransningsarea pyramid1.svg

Vecklar vi ut pyramiden får vi fyra likbenta trianglar med höjden ss och en kvadrat med sidan bb.

Begransningsarea Pyramid2.svg

En triangels area beräknas genom att multiplicera bas med höjd och dela med 22. I de gröna trianglarna är basen bb och höjden ss så arean blir bs2\frac{bs}2. Eftersom vi har 44 sådana trianglar blir den totala arean av pyramidens väggar 4bs2=4bs2=2bs. 4\cdot\frac{bs}2=\frac{4bs}2=2bs. Till trianglarnas area lägger vi till kvadratens på b2b^2 vilket ger oss pyramidens begränsningsarea 2bs+b2. 2bs+b^2.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}