Regel

Aritmetisk talföljd (sluten formel)

Om man vet första talet samt steglängden i en aritmetisk talföljd (a1a_1 och dd) kan man räkna ut vilket tal som helst i följden, dvs ana_n, med följande formel.

an=a1+(n1)da_n=a_1+(n-1)d

Formeln kan tolkas som att man börjar på första elementet a1a_1 och går sedan ett visst antal steglängder dd åt höger. Antalet steglängder är alltid ett mindre än elementnumret man vill stanna på. För element nr 44 i följden går man alltså tre steglängder åt höger.

AritmElement285.svg

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}