Teori

format()

När man skriver ut en kombination av text och värden blir det ofta ganska krångligt om man bara använder funktionaliteten i print(). Då är funktionen format() användbar, som finns inbyggd i datatypen sträng. Man använder format() genom att sätta in klammerparenteser i sin sträng på de ställen där man vill sätta in värden. Sedan skriver man en punkt direkt efter den avslutande apostrofen, följt av format(). Inne i parentesen skriver man de värden som ska sättas in istället för klammerparenteserna, i den ordning de ska sättas ut.

x = 15
y = 37
print('Det första talet är {} och det andra är {}'.format(x, y))
Visa resultat

De värden man sätter in behöver inte vara siffror utan kan exempelvis också vara andra strängar.

namn = 'Tindra'
print('Hej {}!'.format(namn))
Visa resultat

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}